Design

Vi bruker http://www.cast-soft.com/wysiwg/ til våre design. Det gir oversikt over utseende og rigg i 3D.